حق كميسيون يكي از موضوعات پر چالش ميان معامله‌گران و مشاوران ايران املاك است. براساس تجربه طرفين معامله هر چه قدرت چانه‌زني‌شان بيشتر باشد كمتر حق كميسيون پرداخت مي‌كنند و برخي از معامله‌گران نيز به دليل ناآشنايي بيش از تعرفه موجود حق كميسيون مي‌پردازند.

براساس مصوبه ٧/ ٤/ ٧٩ وزارت صنعت، معدن و تجارت، كارمزد بنگاه‌هاي ايران املاك قانونمند شد. اين مصوبه اجازه دريافت هر نوع كارمزد سليقه‌اي را از بنگاهداران سلب و براي آنها فرمولي تعيين كرد تا بر مبناي آن كارمزد خود را محاسبه كنند. اين فرمول براي اجاره و خريد و فروش مسكن متفاوت است هر استان و شهرستان نرخ خاص خود را دارد كه در پايگاه اينترنتي اتحاديه مشاوران املاك همان شهرستان آمده است.

اين فرمول براي تهران به اين صورت است كه براي معاملات املاك تا ٣٠‌ميليون‌تومان، از هر طرف معامله نيم‌درصد ارزش ملك، براي معاملات املاك بيشتر از ٣٠‌ميليون تا ٥٠‌ميليون‌تومان: نيم‌درصد براي ٣٠‌ميليون تومان اول به اضافه ٧٥ صدم ‌درصد براي مازاد آن. يعني اگر شما خانه‌اي خريديد كه ٣١‌ميليون‌تومان قيمت داشت، براي ٣٠‌ميليون آن نيم‌درصد به اضافه ٧٥ صدم‌ درصد يك‌ميليون‌تومان باقيمانده، بايد حق كميسيون بدهيد. براي معاملات املاك بيشتر از ٥٠‌ميليون تا ١٠٠‌ميليون‌تومان: براي ٣٠‌ميليون اول نيم‌درصد به اضافه ٧٥صدم‌درصد مازاد آن تا ٥٠‌ميليون تومان و همچنين نيم ‌درصد براي مازاد 50 ميليون تومان. با اين حساب فرمول حق‌كميسيون براي يك خانه ٥١‌ميليون‌توماني به اين شكل است: نيم‌درصد براي ٣٠‌ميليون اول+ 75/ 0‌درصد براي ٢٠‌ميليون آن+ 5/ 0 براي يك‌ميليون‌تومان باقيمانده.

ايران املاك

http://melkyabi.ir/

منبع : love forever |ایران املاک
برچسب ها : املاك ,٣٠‌ميليون ,نيم‌درصد ,كميسيون ,مازاد ,تومان ,براي ٣٠‌ميليون ,ايران املاك ,معاملات املاك ,براي معاملات ,‌درصد براي ,براي معاملات املاك ,